WELKOM



De stamboom telt in totaal 491 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naam



Dubbele namen



Datum publicatie: 18 maart 2009

Geachte bezoeker,

In mijn stamboom komen sommige personen voor met dubbele namen, dit is gedaan omdat deze personen de naam hebben gekregen van de eerste echtgenoot. Omdat de scheidingen niet zo snel waren geregeld kregen de kinderen in het tweede huwelijk automatisch de naam van de eerste echtgenoot.

Een paar voorbeelden:

Maria Johanna van der Haak (de Klerck)

Gerardus van der Haak (van Zijl)

Uitleg;

De namen tussen de (haakjes) is de naam van de eerste echtgenoot, terwijl de biologische vader, de eerste naam, is.



Nieuw op de site



Hallo bezoeker,

Nieuw op deze site is de geschiedenis die ik probeer te beschrijven van de Familie François de Klerck.

Elke keer komt er een persoon in beeld die dan bescheven wordt onder het kopje geschiedenis.

Deze personen wordt op geboortedatum vermeld

Groet, Herman Souër