AKTES EN STAMKAARTENDit is de voorzijde van de stamkaart van Adrianus Pieter de Klerck.

Op de achterzijde staan de kinderen vermeld. Hier staan niet alle kinderen vermeld die er geboren zijn. Achter de geboortedata's staat z=zoon, d=dochter, sz=stiefzoon en sd=stiefdochter. De stiefzonen en dochter komen uit een eerder huwelijk van Petronella Storm. Zij was getrouwd met ene Bree.

Het is nog in onderzoek over hoe en wat.

 

Geboorteakte van Maria Johanna van der Haak (de Klerck).

Tekst op de geboorteakte:

No. 3081

Heden den achtentwintigsten October negentien honderd zes en twintig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente 's Gravenhage,

Pieter Karel van der Haak, voerman, oud veertig jaren, wonende alhier die verklaarde, dat op den zesentwintigsten des voor middag ten half zes ure in deze gemeente Jan Steenstraat eenenveertig in zijn tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht uit Engelina Christina Josina Simons, zonder beroep, echtgenoote van Adrianus Pieter de Klerck, arbeider, beide wonende alhier aan welk kind worden gegeven de voornamen van Maria Johanna.

Gedaan in tegenwoordigheid van Aloysius Kapel, hier na is de schrijvende tekst niet te ontcijferen.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomsteg de Wet is voorgelezen.

 

Zoals je ziet heeft haar biologische vader, Pieter Karel van der Haak, zijn eigen dochter aangegeven als zijde een dochter van Adrianus Pieter de Klerck en Engelina Christina Josina Simons.